Data managment

Rozwiązania raportowe

Zrozumienie biznesu

Wsparcie w zarządzaniu projektami, wsparcie i ocena zgodności nowych rozwiązań z zasadami prawa oraz regulacjami (GDPR/RODO, wymagania bezpieczeństwa itp.), Wsparcie we wprowadzaniu kontroli wewnętrznej oraz zastosowania KPI, optymalizacja istniejących procesów

Aplikacje internetowe

Wsparcie w tym zakresie obejmuje: analizę potrzeb biznesowych, zaprojektowanie architektury rozwiązania (on premise lub w chmurze), stworzenie i implementacja oprogramowania, testowanie oprogramowania, wsparcie w utrzymaniu i dalszym rozwoju oprogramowania

Implementacja rozwiązania

Przygotowanie implementacji, opracowanie i wdrożenie rozwiązania, przetestowanie rozwiązania, wsparcie w zbieraniu i zapewnieniu jakości danych, wprowadzenie monitoringu i pomiarów KPI rozwiązania, weryfikacja i ocena implementacji rozwiązania

Wsparcie dla chmury

Ocena migracji do chmury, wsparcie dla PoC w chmurze, wsparcie migracji do chmury, ocena aktualnej infrastruktury i architektury danych, zaprojekotwanie nowej architektury w chmurze, cloud management services, back-up and disaster recovery, Cloud Identity, access management related services

Architektura rozwiązania

Strategia danych dla całej organizacji,  rozwiązania Business Intelligence oraz raportowy wizualizujący dane organizacji (włącznie z tzw. Self-service), analiza danych, ładowanie i ekstrakcja danych, wprowadzenie miar jakościowych danych, strategia i zarządzanie danymi, najwyższe standardy bezpieczeństwa danych

Wsparcie i utrzymanie

Zarządzanie infrastrukturą, utrzymaniem i wsparciem serwisów, zarządzanie licencjami, audyty, administracja i poprawa wydajności, doradztwo narzędzi, najlepszych praktyk i ich implementacja, federacja baz, replikacja danych i zarządzanie CDC

Approach

Our Approach to Security

BI & ANALYTICS

BAZY DANYCH

CHMURA

 

INNE NARZĘDZIA

BIG DATA

      

Zostaw

wiadomość!

Zadzwoń!

KAMIL DZIĘGIELEWSKI

+ 48 726 860 891

MARCIN RAWICKI

+ 48 608 590 299

ŁUKASZ CZECH

+ 48 794 904 565

Jesteśmy także tutaj